Bình Định kiến nghị giải pháp khơi thông thị trường bất động sản

Minh Triết
Bình Định kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định cơ chế hỗ trợ, ưu đãi đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

UBND tỉnh Bình Định vừa kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại có phương án, giải pháp phù hợp theo hướng nới lỏng quy trình, quy định vay vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng của các khách hàng, nhất là các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển và các động lực tăng trưởng theo chủ trương của Chính phủ.

maryland-1698723867.jpg
Thòi gian qua, Bình Định là địa phương thu hút nhiều nhà đầu tư đến phát triển các dự án bất động sản

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực triển khai các chương trình tín dụng, chính sách theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ như: chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm sản, thủy sản (15.000 tỷ đồng).

Chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo chung cư cũ (120.000 tỷ đồng), chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ để góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đối với lĩnh vực đô thị, kinh doanh bất động sản, nhà ở, Bình Định kiến nghị Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách thông thoáng, phù hợp và đơn giản hoá các thủ tục nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ…để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án, cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định cơ chế hỗ trợ, ưu đãi nhà ở xã hội đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Phân cấp, phân quyền về cho địa phương thực hiện đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng từ 20 héc ta trở lên vào các mục đích khác.

Chính phủ cần có chính sách chung nhằm đơn giản hóa quy trình vay vốn tín dụng, đồng thời giảm bớt các bước trung gian và thành phần hồ sơ; hạn chế các yêu cầu bổ sung từ các ngân hàng liên quan đến việc tăng hạn mức vốn đối ứng đối với các chủ dự án đã thực hiện đối ứng 20% trên tổng vốn đầu tư cho dự án theo quy định của pháp luật; không yêu cầu tài sản thế chấp bổ sung ngoài việc thế chấp chính dự án nhà ở xã hội đang được ngân hàng tài trợ vốn vay.

Bình Minh