Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nhà đất

Phạm Ánh Thúy

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đề xuất giao Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố giải quyết gộp nhiều thủ tục để rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận hợp thửa, tách thửa và thay đổi quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa có văn bản đề xuất UBND thành phố cho phép giải quyết gộp nhiều thủ tục liên quan đến hợp thửa, tách thửa, chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/công trình không phải nhà ở, chuyển quyền sử dụng đất để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo quy định về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được UBND TP.HCM ban hành năm 2018, cấp quận, huyện có thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận hợp thửa đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với thời gian giải quyết là 15 ngày. Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố sẽ giải quyết các hồ sơ hợp thửa của tổ chức.

Tuy nhiên, Sở TN&MT thành phố cho biết, phần lớn người dân có nhu cầu hợp thửa thường gắn liền với việc được chứng nhận nhà ở/công trình không phải nhà ở. Theo quy trình hiện hành, người dân phải mất 15 ngày để được quận/huyện cấp giấy chứng nhận hợp thửa và thêm 15 ngày để được Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố cập nhật tài sản trên đất (nhà ở/công trình không phải nhà ở). Như vậy, tổng thời gian giải quyết phải mất 30 ngày và qua 2 cơ quan khác nhau.

dat-nen-resize-1625547176.jpg
Việc gom thủ tục về một đầu mối giải quyết có thể rút ngắn một nửa thời gian giải quyết hồ sơ tách thửa, hợp thừa kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất.

Để rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, Sở TN&MT kiến nghị thành phố cho phép Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố giải quyết hồ sơ hợp thửa đất kết hợp với đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất. Cụ thể:

- Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng nhà ở trên nhiều thửa đất mà có nhu cầu đăng ký thay đổi tài sản, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố sẽ thực hiện 2 thủ tục ghép là: Hợp thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Trường hợp người dân đề nghị tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở, nếu có nhu cầu thay đổi tài sản, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố sẽ thực hiện 2 thủ tục ghép là: Tách thửa đất để hợp thửa với thửa đất liền kề và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

- Trường hợp người dân được cấp phép xây dựng công trình không phải nhà ở trên nhiều thửa đất và có nhu cầu thay đổi tài sản, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố cũng sẽ thực hiện luôn 3 thủ tục ghép là: Hợp thửa đất, đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (trong trường hợp không phải xin phép) và cấp chứng nhận sở hữu công trình nhà ở.

Ngoài ra, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất gắn liền với hợp thửa đất hiện nay cũng mất khoảng 25 ngày và qua 2 cơ quan như trên. Vì vậy, sở này đề xuất Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố sẽ thực hiện 2 thủ tục ghép là: Cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền sử dụng đất và hợp thửa đất để rút ngắn thời gian giải quyết xuống còn 15 ngày.

 

Thanh Tâm