Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ khó khăn về đất đai để phục hồi thị trường bất động sản

Minh Triết
Thị trường vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp lý, xác định giá đất, thị trường vốn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023. Tạo phiên họp, Thủ tướng đánh giá, việc tiếp cận tín dụng, thị trường bất động sản vẫn còn khó khăn, cần phải thúc đẩy gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội.

Trong khi đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực hơn, tổng khối lượng phát hành 11 tháng đạt 214.300 tỷ đồng. Sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từng bước phát huy hiệu quả, tổng giá trị giao dịch đạt trên 107.440 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12 và thời gian tới. Trong đó phải chuẩn bị tốt các dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) và các nghị quyết trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường sắp tới.

Đồng thời xử lý hiệu quả các tồn tại, vướng mắc để phục hồi và phát triển ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững các thị trường, nhất là các sàn giao dịch bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán,... bảo đảm công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan hoàn thành việc sửa đổi các nghị định, thông tư để tháo gỡ khó khăn về đất đai, nhất là công tác định giá đất, ban hành ngay trong đầu tháng 12/2023 để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai các dự án bất động sản tạo đà cho thị trường phục hồi.

Trước đó, ngày 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Nội dung công điện nêu rõ, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong thời gian qua, nhất là việc giảm lãi suất cho vay và tín dụng cho bất động sản thì thị trường vẫn còn những khó khăn, vướng mắc liên quan tới pháp lý, giao đất, xác định giá đất, thị trường vốn, thủ tục hành chính, nhất là tiếp cận tín dụng cho bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định phương pháp định giá đất trong tháng 10/2023.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và môi trường được giao kịp thời hướng dẫn các địa phương giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, nhất là ở cấp huyện; Đề xuất xử lý tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản thuộc lĩnh vực quản lý đối với những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền.

Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát huy vai trò, trách nhiệm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, hoạt động Tổ Công tác quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án bất động sản, nhất là các dự án nhà ở, khu đô thị, khu công nghiệp lớn, có tác động lan tỏa.

Đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Bình Minh