Chuyên gia

Công nghệ, thương nghiệp, bất động sản tăng nhu cầu thuê văn phòng

Dự báo của chuyên gia Savills Vietnam cho thấy, các lĩnh vực như công nghệ, thương nghiệp, bất động sản tăng sẽ trở thành nhóm khách hàng quan trọng của lĩnh vực văn phòng cho thuê trong các năm tới đây.