Chuyên gia

VNDirect: Nghị định 08 vẫn còn nhiều bất cập

Mặc dù Nghị định 08 đem lại một số tín hiệu tích cực với TPDN, song vẫn còn đó những rủi ro, bất cập mà thị trường phải đối mặt như vướng mắc bất bình đẳng giữa các trái chủ, khó khăn gia hạn các trái phiếu có số nhà đầu tư lớn, yêu cầu kiểm toán định kỳ mục đích sử dụng trái phiếu,....