Chuyên gia

Ông Trần Vĩnh Phi Long: Đâu phải cứ bán được nhiều hàng là môi giới chuyên nghiệp 

Trong series The Master số 8, ông Trần Vĩnh Phi Long - Regional Division Director ERA Việt Nam đã chia sẻ nhiều “góc khuất" trong nghề môi giới.