Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục các dự án bất động sản

Minh Triết
Các thủ tục được UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện cho các dự án bất động sản như lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định...

UBND TP Hà Nội vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện tốt các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho người dân, doanh nghiệp.

111-1701613223.png
Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục các dự án bất động sản

Đồng thời, tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, nhất là các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế…trong đó ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân.

Kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản.

Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tập trung giải quyết, tháo gỡ ngay các vướng mắc, chậm trễ về giao đất, cho thuê đất, xác định giá đất.

Sở Quy hoạch kiến trúc chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập, phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch các khu chức năng, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn làm cơ sở để triển khai các dự án bất động sản hiệu quả, phù hợp, đồng bộ, hiện đại.

Sở Kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm công bố công khai danh mục dự án bất động sản phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để các doanh nghiệp có đầy đủ thông tin, chủ động nghiên cứu, đăng ký tham gia đầu tư một cách công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh theo quy luật thị trường.

Sở Xây dựng khẩn trương được giao tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến Đề án ‘"đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” và Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cho các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư.

Đồng thời tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật để tham mưu cho UBND thành phố xem xét, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư trên địa bàn đáp ứng điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư.

Mạc Ngôn