Doanh nghiệp

Google chi 9,5 tỷ USD xây dựng văn phòng, trung tâm dữ liệu

Google có tổng cộng hàng ngàn dự án bất động sản trải dọc nước Mỹ. Tính riêng năm nay đã có ít nhất 20 dự án chiến lược nhận được đầu tư với số tiền lên tới gần 10 tỷ đô la.