Doanh nghiệp

Những doanh nghiệp chọn cách 'sống chung với đại dịch'

5 năm qua, bất động sản luôn là một trong những ngành có lợi nhuận tốt nhất. Mùa báo cáo tài chính quý III khởi động với các doanh nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp đại dịch.