Chính sách

Hà Nội rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục các dự án bất động sản

1 ngày trước

Các thủ tục được UBND TP Hà Nội yêu cầu tập trung xử lý, giải quyết, rút ngắn thời gian thực hiện cho các dự án bất động sản như lựa chọn nhà đầu tư; lập, thẩm định...