Chính sách

Người dân TP Thủ Đức có thể ngồi nhà làm thủ tục xây dựng online

Từ ngày 5/7, thành phố Thủ Đức chính thức áp dụng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu xây dựng nhà ở và tham gia hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng trên địa bàn.