Đầu tư

Thuế bất động sản trên thế giới như thế nào?

Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng hoặc đang xem xét áp dụng đánh thêm thuế bất động sản để ngăn chặn việc đầu cơ và giúp đỡ cho những người có thu nhập thấp có cơ hội mua nhà nhiều hơn.