Tài chính

50/30/20 - quy tắc quản lý tiền bạc dễ thực hiện

Khi có một khối lượng tiền trong tay, việc phân bổ thành các quỹ sẽ giúp bạn quản lý và sử dụng hợp lý. Trong các quy tắc tài chính, 50/30/20 được áp dụng phổ biến bởi tính thiết thực và hiệu quả mà ai cũng có thể dễ dàng áp dụng.