Tài chính

So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng tháng 05/2022

Bước sang tháng 5/2022, lãi suất vay mua nhà hầu như không có sự thay đổi so với thời điểm tháng trước, dao động từ 3,9 - 8,99%/năm. Gói lãi suất vay mua nhà thấp nhất là 3,9%/năm thuộc về ngân hàng Shinhan Finance.