VAMC sắp khai trương 'chợ' mua bán nợ

Phạm Ánh Thúy

Sàn Giao dịch Nợ VAMC cung cấp các dịch vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản của các tổ chức, cá nhân và làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa các bên.

Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng tại Việt Nam (VAMC) cho biết Sàn Giao dịch Nợ VAMC hoạt động theo mô hình chi nhánh, đã được Phòng Đăng ký Kinh doanh (Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Hoạt động trọng tâm của sàn giao dịch này là cung cấp các dịch vụ tư vấn, môi giới mua, bán nợ và tài sản của các tổ chức, cá nhân và làm trung gian, dàn xếp việc mua bán nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu giữa các bên.

Hình thành và phát triển thị trường mua bán nợ là một trong những nhiệm vụ mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra trong chiến lược phát triển VAMC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, công ty là trung tâm xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch nợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tham gia thiết lập, vận hành sàn giao dịch này. VAMC phải hoàn thiện việc thành lập, đưa vào vận hành sàn giao dịch nợ trong giai đoạn 2021 - 2025. Việc sớm hình thành sàn giao dịch nợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xử lý các khoản nợ xấu nhanh, dứt điểm và hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy thị trường mua bán nợ phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia.

Công ty cũng cho biết đang hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để chính thức khai trương hoạt động của sàn giao dịch nợ trong thời gian tới. Sau khi đi vào hoạt động, Sàn Giao dịch Nợ VAMC được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm của các tổ chức tín dụng, nhiều nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thành viên, sử dụng dịch vụ và giao dịch trên sàn, qua đó hứa hẹn tạo lập một môi trường mua bán, xử lý nợ xấu sôi động, hiệu quả tại Việt Nam.

kentone-nope-1624935917.jpg
Sàn giao dịch nợ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xử lý các khoản nợ xấu nhanh, dứt điểm và hiệu quả hơn.

Sàn Giao dịch Nợ VAMC ra đời trong bối cảnh tính đến 31/12/2020 đã có 21 tổ chức tín dụng thanh toán hết trái phiếu đặc biệt tại VAMC. Từ cuối 2020 đến nay, VAMC đang quản lý nợ xấu của 18 tổ chức tín dụng với trên 91,7 nghìn tỷ đồng mệnh giá trái phiếu đặc biệt. Lũy kế từ khi thành lập đến hết năm 2020, VAMC cùng các tổ chức tín dụng đã xử lý trên 290.000 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi nợ của doanh nghiệp này đạt gần 167.000 tỷ đồng. Riêng năm nay, VAMC đã phối hợp với tổ chức tín dụng xử lý trên 46.000 tỷ đồng, thu hồi nợ từ trái phiếu đảm bảo trên 14.000 tỷ đồng.

Đại diện VAMC cho biết, nghị quyết 42 ban hành năm 2017 là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết bất cập, khó khăn trong việc xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, thực tế khi xử lý nợ vẫn phát sinh nhiều vướng mắc liên quan tới việc thu giữ tài sản đảm bảo, áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết tranh chấp tài sản đảm bảo tại toà án, thi hành án, chính sách thuế chưa hỗ trợ tích cực...

Ngoài ra, các ngân hàng cũng kiểm soát không để nợ xấu mới phát sinh, nên biện pháp bán nợ theo giá trị thị trường chưa được ưu tiên. Do đó, việc đàm phán với các ngân hàng không đạt được thoả thuận như ban đầu.

Ngân Khánh