Những loại phí dịch vụ chung cư phải đóng hàng tháng

Nếu bạn có ý định dọn vào sống ở chung cư thì đây là những loại phí dịch vụ bạn cần biết và mức bình quân phải chi trả hàng tháng.