Chung cư

Các sân bay ở Việt Nam đang nằm ở đâu?

Hàng không luôn là một trong những ngành kinh tế quan trọng hàng đầu được Việt Nam chú trọng trong mọi thời kỳ. Chính vì vậy, nhiều sân bay đã ra đời và đang dần được nâng cấp để đáp ứng  nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dân.