Thị trường

Giá thuê mặt bằng bán lẻ tăng trở lại

Sự phục hồi kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, giá thuê mặt bằng bán lẻ có xu hướng tăng trở lại, chủ đầu tư dừng các chính sách ưu đãi và giảm giá.