Thị trường

Đồng Nai sẽ đấu giá 17 khu đất vàng

2 ngày trước

Tổng cộng 17 khu đất dự kiến đưa ra đấu giá, bao gồm 6 khu đất của năm 2023 chuyển sang và 11 khu đất mới bổ sung.