Nội - ngoại thất

Chuyên gia thiết kế nội thất chỉ cách trang trí tường phòng khách

Một bức tường trống trong phòng khách cũng như một trang giấy trắng. Đối với nhà thiết kế, họ có cả khoảng trời để thiết kế nhưng người không có kinh nghiệm trang trí nhà cửa đấy lại là một thách thức lớn.