The Master: 'Đâu phải cứ bán được nhiều hàng là môi giới chuyên nghiệp'

10:30 11/08/2022

Trong series The Master số 8, ông Trần Vĩnh Phi Long - Giám đốc đào tạo của ERA Việt Nam đã chia sẻ nhiều “góc khuất" trong nghề môi giới.