TP.HCM thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Phạm Ánh Thúy
Năm 2021, TP.HCM sẽ thu hồi 100% nhà công vụ đã hết thời gian sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng vừa ký ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Theo quan điểm của lãnh đạo thành phố, chống lãng phí là mục tiêu cấp thiết trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng đến nền kinh tế cả nước nói chung và kinh tế TP.HCM nói riêng.

Trong đó, thành phố chỉ đạo thu hồi toàn bộ nhà công vụ đã hết thời gian sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích và đối tượng trong năm 2021. Thành phố sẽ siết lại việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết, tránh để trống các khu đất công, nhất là các khu đất có giá trị cao trên địa bàn TP.HCM. Hoạt động này nhằm xử lý kịp thời tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước đã hết hạn khai thác sử dụng, tránh làm thất thoát nguồn lực.

trung-tam-thanh-pho-tuan-nhu-1622446587.jpg
Trung tâm TP.HCM. 

Ngoài thu hồi nhà công vụ, thành phố cũng sắp xếp lại nhà đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình các cấp duyệt phương án xử lý. Việc xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở sử dụng sai mục đích... cũng được tiến hành trong năm nay.

Bên cạnh nhà/đất công, UBND TP.HCM, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hạn chế mua ôtô công, trang thiết bị đắt tiền, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ hội, khánh tiết, khảo sát nước ngoài... để dành nguồn lực khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, và cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Việc tổ chức các lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản (trừ công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A…) cũng được chỉ đạo cắt giảm hoàn toàn.

T.H