Pháp luật

Vì sao hợp đồng đặt cọc quan trọng trong mua bán bất động sản? 

Việc ký hợp đồng đặt cọc là một trong những hình thức phổ biến trong các giao dịch mua bán. Nhằm đảm bảo tài sản sắp mua được an toàn hơn, không bị chuyển nhượng cho người khác.