Bà Rịa – Vũng Tàu: Giao Sở Xây dựng đấu thầu chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị Gò Găng

CafeLand – UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Gò Găng, thành phố Vũng Tàu đúng quy định hiện hành.