Xây dựng

Phân biệt và ứng dụng các loại đá dùng trong xây dựng nhà cửa

Đá là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng. Tuy nhiên, các loại đá, đặc điểm và công dụng của đá xây nhà rất đa dạng mà không phải ai cũng hiểu rõ về chúng.