Xây dựng

Tiêu chuẩn bãi đỗ xe công trình công cộng ngầm cần có gì?

Hàng trăm nghìn ô tô lưu thông tại nội đô nhưng các thành phố lớn vẫn chưa có các bãi đỗ xe công cộng đáp ứng đủ nhu cầu thực tế.