Bình luận

LDG Investment muốn bán dự án để trả nợ

16:07 07/03/2024

LDG vừa thông qua chủ trương bán tài sản là hai dự án tại Đà Nẵng và Bình Dương để có dòng tiền thanh toán khoản nợ trái phiếu, ngân hàng.