Chuyên gia khuyên

Thị trường bất động sản có thể phục hồi từ nửa cuối năm nay

09:23 13/02/2024

Khả năng phục hồi của thị trường bất động sản căn cứ vào các kênh dẫn vốn, tháo gỡ thủ tục pháp lý, cung cầu.