Chuyên gia khuyên

Vì sao chi bạc triệu mua data khách hàng BĐS nhưng không hiệu quả?

Chi bạc triệu vào data khách hàng mới, ngó lơ với nguồn data khách hàng cũ là sai lầm mà hầu hết các công ty bất động sản gặp phải khi sử dụng data khách hàng dẫn đến hiệu quả không được như mong đợi.