Thuật ngữ bất động sản

Nhà xưởng là gì? Cần lưu ý gì khi thiết kế nhà xưởng?

Để thiết kế nhà xưởng đẹp, chất lượng cao và đáp ứng được công năng sử dụng thì các đơn vị thiết kế nhà xưởng phải tuân theo những quy định, quy tắc trong thiết kế và thi công.