Thuật ngữ bất động sản

Chuyên gia bất động sản, họ là ai? 

Chuyên gia là những người thực hiện nghiên cứu sâu rộng để giúp tư vấn khách hàng ra quyết định đầu tư đúng đắn hơn. Không chỉ vững về kiến thức, họ còn phải là người nhạy về ngôn ngữ và có khả năng truyền đạt thông tin lôi cuốn, dễ hiểu.